BB VD ly
BB DD ly
BB RC ly 3
BB BT ly
BB BK ly

THIẾT KẾ TỔNG HỢP

Thiết kế tổng hợp là những diện tích lớn từ 300M2 tới 2000 – 3000M2 với tổng hợp nhiều loại trò chơi cho nhiều lứa tuổi, là các tiện ích cho bé thỏa sức khám phá.

THIẾT KẾ 300 – 500 M2

THIẾT KẾ 500 – 1000 M2

THIẾT KẾ 1000 – 1500 M2

THIẾT KẾ 1500 – 2000 M2

THIẾT KẾ 2000 – 3000 M2